راهنمای خسارت بیمه شخص ثالث


Bimehsara Com BuyThird

خسارت های مالی بیمه شخص ثالث

: خسارت های مالی بدون کروکی

در چه شرایطی خسارت مالی بیمه شخص ثالث بدون کروکی پلیس پرداخت میشود ؟
1- هردو وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند
2- هر دو راننده دارای گواهینامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه باشند
3- حادثه منجر به خسارت جرحی (جراحت یا فوت ) نشده باشد
4- حداکثر خسارت وارده به زیاندیده 90/000/000 ریال باشد
5- طرفین حادثه در مورد مقصر اختلاف نظر نداشته باشند
6- هر دو وسیله نقلیه توسط کارشناس بیمه بازدید شود
بعد از تصادف منجر به خسارت مالی چه باید کرد ؟
1- مهربان و خونسرد باشید
2- از وضعیت خودروها عکس و فیلم تهیه کنید
3- برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و جریمه شدن توسط پلیس خودروها را جابجا کرده و در محلی مناسب پارک کنید
4- در ساعات اداری به مرکز خسارت سیار بیمه مقصر اطلاع دهید (تلفن خسارت سیار بیمه ایران 09668 )
5- در صورت عدم دسترسی به تیم خسارت سیار میبایست طرفین حادثه با خودروهایشان و مدارک لازم به مراکز پرداخت خسارت بیمه مقصر حادثه مراجعه کنند
6- طرفین در مورد زمان و مکان مراجعه به شرکت بیمه مقصر توافق کنند (حداکثر مهلت اعلام خسارت 5 روز کاری )
7- برای اطمینان از همکاری مقصر حادثه و مراجعه به شرکت بیمه توصیه میشود زیاندیده علاوه بر دریافت شماره تلفن و آدرس از مقصر حادثه یک دست نوشته یا صورتجلسه تهیه و طرفین آن را امضا کنند.
مدارک لازم برای دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث چیست ؟
1- اصل و کپی بیمه شخص ثالث طرفین حادثه
2- اصل و کپی گواهینامه رانندگی طرفین حادثه
3- اصل و کپی کارت ملی طرفین حادثه
4- اصل و کپی کارت خودرو و طرفین حادثه
5- سند مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده
6- شماره حساب بانکی (شماره شبا ) زیاندیده جهت واریز خسارت

: خسارت های مالی با کروکی

: خسارت های مالی با کروکی سازشی -

ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث :
کدرموارد زیردر صورتیکه خسارت زیاندیده کمتر از سقف تعهد بیمه شخص ثالث مقصر باشد از کروکی سازشی استفاده میشود :
1-یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد
2- یکی از طرفین حادثه بدلیل مسافر بودن تقاضای کروکی داشته باشد
3- تصادف جلو به جلو یا شاخ به شاخ باشد
4- یکی از طرفین تصادف یا هر دو موتور سیکلت باشد
5- یکی از طرفین حادثه وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس ، کامیون و ..) باشد
6- تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از رخ داده باشد
7- تصادف چند مرحله ای باشد یعنی بعد از برخورد با وسیله نقلیه دیگر به نقطه ای دیگر پرتاب و با تیر برق یا جدول و ... برخورد کرده باشد
8- بعلت عبور یکی از طرفین حادثه از چراغ قرمز تصادف به وقوع پیوسته باشد (جهت بررسی حق تقدم عبور )
9- یکی از طرفین تصادف نظامی باشد
10 - چنانچه تاریخ صدور بیمه شخص ثالث پیوسته نباشد و تاریخ صدور بیمه نزدیک تاریخ تصادف باشد

: خسارت های مالی با کروکی غیر سازشی -

در موارد زیر از کروکی غیر سازشی استفاده میشود :
1- تصادف منجر به جرح یا فوت شده باشد
2- یکی از طرفین فاقد گواهینامه یا بیمه شخص ثالث باشد
3- تصادف با جسم ثابت ماننده تیربرق یا گارد ریل رخ داده باشد
4- میزان خسارت مالی زیاندیده بیش از تعهد بیمه شخص ثالث مقصر باشد
مراحل دریافت خسارت در مواقعی که کروکی غیر سازشی تنظیم میشود چیست ؟
زیاندیده پس از دریافت کروکی غیر سازشی برای ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارد شده به خودرو ( تامین دلیل ) به شورای حل اختلاف محل سکونت مراجعه میکند و پس از تعیین میزان خسارت چنانچه مقصر حادثه قبول کند که خسارت را شخصا و یا مشترک (بخشی از خسارت توسط بیمه شخص ثالث و الباقی توسط مقصر ) بپردازد آن گاه زیاندیده با تکمیل فرم دادخواست صدور گزارش اصلاحی ، معرفی به شرکت بیمه را از شورای حل اختلاف مطالبه میکند و پس از صدور گزارش اصلاحی با مراجعه به شرکت بیمه مقصر حادثه با رعایت قانون خسارت متناظر بخشی از خسارت که بعهده شرکت بیمه مقصر است را دریافت و الباقی خسارت را ازمقصر دریافت میکند . چنانچه مقصر از پرداخت خسارت الباقی امتناع بورزد زیاندیده میتواند با مراجعه به اجرای احکام نسبت به توقیف اموال وی یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب مقصر حادثه ) اقدام کند .لازم به ذکر است اگر زیاندیده دارای بیمه بدنه باشد میتواند الباقی خسارت را ب با واگذاری حقوق به شرکت بیمه جهت مراجعه به مقصر و دریافت خسارت از محل بیمه بدنه خود دریافت کند .

اما اگر مقصر حادثه قبول نکرد که مقصر است و برگ قبول تقصیر را امضا نکرد زیاندیده دادخواست مطالبه خسارت تنظیم میکند و پس از صدور رای شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت مقصر حادثه مراحل فوق الذکر را میبایست طی کند .

خسارت های جانی بیمه شخص ثالث

پس از وقوع حادثه منجر به جرح یا فوت چه باید کرد
1- خونسردی خود را حفظ کنید
2- با شماره 110 تماس بگیرید - با هماهنگی مرکز 110 پلیس و آمبولانس به محل حادثه اعزام خواهد شد
3- مصدوم را بوسیله آمبولانس به یکی از مراکز درمانی منتقل کنید - کلیه خدمات درمانی مصدومین حوادث رانندگی کاملا رایگان است
4- از آنجاییکه تصادف شما مصدوم یا متوفی دارد پلیس خودرو شما را موقتا بازداشت و به پارکینگ منتقل خواهد کرد
5- برای آزاد کردن خودرو باید وثیقه یا سندی مطمئن به قاضی ارائه کنید
6- اگر بیمه شخص ثالث و گواهینامه متناسب با خودرو دارید جای هیچ نگرانی نیست . بیمه شخص ثالث شما نقش وثیقه را دارد
7- قاضی پرونده برای اطمینان از اصالت بیمه شخص ثالث از شرکت بیمه شما استعلام خواهد کرد


9- پس از تشکیل پرونده خسارت ، نامه درخواست مدارک خطاب به دادگاه به همراه یک رسید حاوی شماره پرونده و پاسخ استعلام به شما داده خواهد شد
10- پس از ارایه پاسخ استعلام به قاضی پرونده خودرو شما آزاد خواهد شد
11- از این به بعد باید منتظر بمانید تا دادگاه شما تشکیل و رای دادگاه صادر و به شما ابلاغ گردد
12-پس ازصدور و قطعی شدن رای دادگاه با مراجعه به اجرای احکام و ارایه نامه درخواست مدارک بیمه ، مدارک لازم را دریافت و به دبیرخانه بیمه تحویل و رسید دریافت کنید
13- پس از گذشت حداکثر یک ماه در صورت تکمیل بودن مدارک توسط شرکت بیمه مقدار دیه تعیین شده به حساب اجرای احکام واریز خواهد شد
14- با مراجعه مقصر یا زیاندیده به شرکت بیمه و دریافت حواله یا فیش بانکی مبلغ واریز شده و ارایه به اجرای احکام و واریز جریمه تعیین شده پرونده مختومه میگردد.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت های جانی در بیمه شخص ثالث چیست ؟
1- نامه استعلام بیمه شخص ثالث از سوی قاضی پرونده
2- اصل بیمه شخص ثالث خودرو مقصر و تصویر آن
3- گواهینامه راننده مقصر حادثه و تصویر آن
4- کارت ملی راننده مقصر حادثه و تصویر آن
5- کروکی حادثه یا نظر کارشناس رسمی دادگستری
6- تصویر پشت و رو کارت ملی و شناسنامه زیاندیدگان ( در صورت عدم وجود ارائه کد ملی کافیست اما در مراحل بعدی باید حتما مدارک بطور کامل ارائه گردد )

مدارک لازم برای پرداخت خسارت پس از صدور رای دادگاه :
1- گزارش اولیه حوزه انتظامی
2- برگه های بازجویی طرفین حادثه
3- کروکی تنظیمی توسط کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
4- مشخصات کامل و صحیح مصدوم / مقتول حادثه
5- گواهی پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات
6- برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت
7- سایر گزارش های تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی ، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری
8- رای دادگاه اولیه و تجدید نظر
9- اعلام تاریخ ابلاغ و تاریخ قطعیت رای نهایی دادگاه و اعلام مشخصات کامل مقصر نهایی از طرف دادگاه
10- اعلام شماره حساب دادگاه جهت واریز خسارت