طرح حامی بیمه ایران

Bimehsara Com BuyThird

طرح حامی بیمه ایران ( ویژه منازل مسکونی )

اگر دنبال یک بیمه نامه کامل و شش دانگ میگردید که تمام دغدغه ها و نیازهای شما را در برابر حوادثی همچون آتش سوزی و زلزله پوشش دهد طرح حامی بیمه ایران بهترین است .آتش سوزی ، زلزله ، سرقت ، ترکیدگی لوله آب ، سیل ، طوفان ، غرامت فوت ساکنین ، هزینه پزشکی ساکنین ، تامین معیشت سرپرست خانواده در صورت وقوع حوادث بیمه شده ، جبران خسارت وارده به خودرو پارک شده در پارکینگ ، آسیب های وارد شده به لوازم برقی ناشی از نوسان برق ، هزینه اجاره و اسکان موقت پس از وقوع حادثه در این بیمه پیش بینی شده است . لازم به ذکر است صرفا واحدهای مسکونی میتوانند از طرح حامی استفاده کنند .

: شرایط عمومی بیمه طرح حامی

1- خونسردی خود را حفظ کنید
2- با شماره 125 تماس بگیرید و آتش سوزی را اطلاع دهید
3- تمام تلاش خود را برای خاموش کردن آتش به کار ببرید (هزینه های احتمالی که برای جلوگیری از توسعه آتش انجام شود توسط شرکت بیمه پرداخت میشود )

پس از آتش سوزی چه باید کرد ؟

1- هزینه اسکان موقت در صورت وقوع خطرهای آتش سوزی ، انفجار ، زلزله و سیل و چنانچه محل مورد بیمه به تشخیص کارشناس شرکت بیمه ایران غیر قابل سکونت
باشد تا سقف مقرر در جدول فوق پرداخت خواهد شد . 2- پرداخت تامین معیشت سرپرست خانواده در صورتی است که محل مورد بیمه در اثر خطرات بیمه شده بیش از هفتاد درصد آسیب دیده باشد .
3- خسارت وارده احتمالی به وسایط نقلیه مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه تحت شرایط زیر قابل پرداخت است :
1-3: وسیله نقلیه در محل مورد بیمه باشد .
2-3 : وسیله نقلیه بیمه نامه معتبر دیگری نداشته باشد.
3-3 : خسارت وارده در اثر یکی از خطرات مورد تعهد این بیمه نامه باشد و از خود وسیله نقلیه ناشی نشده باشد .

: فرانشیز طرح حامی

1- فرانشیز خطر سرقت (با شکست حرز) 20% از هر خسارت میباشد .
2- فرانشیز خطر سیل و طوفان 10% از هر خسارت میباشد.
3- فرانشیز خطر زلزله یک درصد مبلغ بیمه شده است .
4- فرانشیز خطر ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از ریزش باران ، ذوب و سنگینی برف 10% هر خسارت میباشد . شروع پوشش بیمه ای خطرات ترکیدگی لوله آب ، ضایعات ناشی از ریزش باران و ذوب و سنگینی برف پس از 60 روز از شروع بیمه نامه آغاز میگردد .

: استثنائات طرح حامی

1- مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل ، جواهرات و مروارید ،سنگ های قیمتی سوار نشده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آنکه صراحتا خلاف آن شرط شده باشد .
2- جنگ ، جنگ داخلی ، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قیام ، انقلاب ، کودتا ،اغتشاشات داخلی یا اقدام های احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی .
3- لوازم الکترونیکی از قبیل دوربین عکاسی و فیلمبرداری و تبلت و گوشی تلفن همراه تحت پوشش خطر سرقت نمی باشد .
4- محتویات موجود در انباری منازل مسکونی از شمول تعهدات خطر سرقت خارج است .