طرح جدید بیمه مسئولیت پزشکان طرح حکیم


طرح حکیم بیمه مسئولیت پزشکان - بیمه ایران

(طرح جدید بیمه مسئولیت پزشکان (طرح حکیم

در این طرح کلیه مسئولیت های قانونی پزشکان در برابر بیماران ، کارکنان ، اشخاص ثالث تحت پوشش قرار میگیرد به عبارت دیگر طرح بیمه حکیم از ادغام و ترکیب سه بیمه نامه زیر تشکیل شده است الف – بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان ب – بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (حوادث احتمالی کارکنان مطب را پوشش میدهد ) ج - بیمه نامه مسئولیت مدنی پزشکان در برابر اشخاص ثالث (حوادث احتمالی مراجعه کنندگان به مطب را پوشش میدهد )

: شرایط طرح بیمه پزشکان حکیم

1 - در بیمه پزشکان حکیم این عزیزان حداکثر سقف تعهد بیمه گر را به دلخواه انتخاب میکنند ( حداقل 4/500/000/000 ریال ) و بیمه ایران متعهد به جبران خسارت کلیه مسئولیت های فوق از محل این تعهد خواهد بود
2- بیمه گر متعهد به جبران خسارت موضوع بیمه نامه جهت افزایش دیه روز حداکثر به میزان 20% در مجموع سه سال آینده خواهد بود
3 – تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی برای هر نفر از کارکنان و اشخاص ثالث در هر حادثه 50/000/000 ریال و در طول مدت بیمه نامه 100/000/000 ریال خواهد بود
لازم به ذکر است هزینه های پزشکی با ارایه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران خواهد شد
4 – صدمات جسمانی وارد به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت بیمه گذار بدون رای دادگاه جبران میگردد و درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین میگردد

: (جدول حق بیمه مسئولیت پزشکان (طرح حکیم
.تمامی نرخ های اعلام شده با تعهد 5/400/000/000 ریال می باشد، امکان خرید تعهدات بیشتر نیز وجود دارد

: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

09037895747