تخفیفات رکسان بیمه ویژه جامعه محترم علوم پزشکی


تا 70% تخفیف ویژه پزشکان و پیراپزشکان

تا 70% تخفیف ویژه پزشکان و پیراپزشکان (زمان نامحدود)

توضیحات

تخفیف طراحی سایت و سئو

تا 40% تخفیف طراحی سایت و سئو ویژه اعضای محترم باشگاه مشتریان رکسان بیمه

توضیحات

قرعه کشی ویزای رایگان کانادا

قرعه کشی ویزای رایگان کانادا در سایت رکسان بیمه با همکاری آژانس رکسان،ویژه مشتریان رکسان بیمه

توضیحات

بیمه آتش سوزی رایگان

بیمه آتش سوزی رایگان برای منزل 100 نفر از همسفران تورهای (کانادا، مکزیک، استرالیا و اروپا)

توضیحات

تخفیف بیمه بدنه اتومبیل

تا 10% تخفیف بیمه بدنه اتومبیل ویژه مشتریان و مخاطبین رکسان

توضیحات