راهنمای خسارت بیمه آتش سوزی

Bimehsara Com BuyThird

:راهنمای دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

1- اقدامات ایمنی و توصیه های ایمنی ارائه شده توسط کارشناس بیمه را جدی بگیرید و در اجرای آنها کوشا باشید
2- از صحت عملکرد کپسولهای آتش نشانی مطمین شوید
3- به کارکنان خود نحوه عملکرد کپسولها و اصول ایمنی را آموزش دهید
4- کپسولها را در محلی مناسب که در معرض دید و دسترس باشد نصب کنید.
5- از اسناد حسابداری و فاکتورها پشتیبان تهیه کنید و در محلی دیگر نگهداری کنید ( اثبات میزان موجودی در صورت وقوع آتش سوزی با شماست )
6- هرگونه تغییر در محل مورد بیمه که باعث افزایش تشدید خطر آتش سوزی گردد را به اطلاع شرکت بیمه برسانید .
7- هرگونه تغییر در سرمایه بیمه شده در طول مدت بیمه را به شرکت بیمه اطلاع دهید .

در زمان آتش سوزی چه باید کرد ؟

1- خونسردی خود را حفظ کنید
2- با شماره 125 تماس بگیرید و آتش سوزی را اطلاع دهید
3- تمام تلاش خود را برای خاموش کردن آتش به کار ببرید (هزینه های احتمالی که برای جلوگیری از توسعه آتش انجام شود توسط شرکت بیمه پرداخت میشود )

پس از آتش سوزی چه باید کرد ؟

1-حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه را با تکمیل فرم اعلام خسارت به بيمه گر اطلاع دهید .c 2- از محل حادثه عکس و فیلم تهیه کنید
3-حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه , فهرست اشياء نجات داده شده , محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال نمایید .
4- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه , كليه اقدامات لازم را بعمل آورید .
5- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهید كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آن كه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.
6- ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار بيمه گر قرار دهید.