بیمه عیوب اساسی وپنهان ساختمان بیمه ایران


Bimehsara Com BuyThird

: (Latent Defects of Building) بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان در گروه بیمه های اموال قرار میگیرد و بر اساس جزء 3 از بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه که صدور گواهی پایان کار را برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی منوط به داشتن بیمه نامه کیفیت ساختمان کرده از سال 1387 توسط بیمه مرکزی طراحی و به شرکت های بیمه جهت اجرا ابلاغ گردید این بیمه نامه خسارت‌هاي ناشي از طراحي غلط، مواد يا مصالح معيوب و اجراي نادرست كار وارد به ساختمان‌هاي در حال بهره برداري را پس از تکمیل و تحویل ساختمان به ذینفع بمدت ده سال به شرح زیر تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را سازندگان همزمان با شروع عملیات ساخت خریداری میکنند و در طول دوره ساخت کلیه فرایند های و مراحل ساخت توسط شرکت بیمه نظارت میگردد و در صورت وقوع حوادث مشمول بیمه در زمان بهره برداری خسارت به بهره برداران و مالکان زمان وقوع حادثه پرداخت میشود . کلیه سازندگان ساختمان میتوانند با خرید این بیمه نامه ضمن احترام به حقوق مصرف کنندگان نهایی موجبات افزایش رضایتمندی خریدار ساختمان و ارتقا محبوبیت و برندینگ خود را فراهم سازند .

: خطرات تحت پوشش در بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان

1- سازه‌های اصلی ساختمان : کلیه سازه‌های اجزاي داخلی و خارجی باربر اصلی که برای پایداری و استحکام ساختمان ضروری هستندشامل پی ، ستون ها ،کف ها ، تیرها ، بادبندها، اسکلت ، دیوارهای باربر، سقف و سفت کاری و ویرانی کلی ساختمان به مدت ده سال.
2- نمای ساختمان، پنج سال.
3- عایق‌های رطوبتی ضد هوازدگی سقف های شیب دار و دیوارهای خارجی و عایق های هوازدگی سقف های مسطح، از یکسال پس از تاریخ صدور الحاقی شروع پوشش بیمه ای برای مدت پنج سال
4- تجهیزات و تأسیسات برقي، مکانیکی و آسانسورها، سه سال.
5- سایر هزینه هایی که به منظور محوطه سازی، احداث راه های دسترسی، آبنما، پل سواره‌رو و پیاده‌رو تخصیص می یابد برای مدت پنج سال
6- هزینه هایی که به منظور جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت صورت می گیرد برای مدت ده سال
7-هزينه‎هاي لازم براي تخریب و پاكسازي محل و برداشت ضايعات برای مدت ده سال
8- هزینه های حرفه ای برای مدت ده سال

: موارد زير تحت پوشش بیمه تضمین کیفیت ساختمان نيست

1- خسارت‌هايي كه عمداً يا سهواً توسط بیمه گذار يا ذينفع به موضوع بيمه وارد ‌شود.
2- خسارت‌های ناشی از آتش سوزی یا انفجار به استثنای مواردی که آتش سوزی یا انفجار به طور مستقیم ناشی از خسارت‌های تحت پوشش این بیمه نامه باشد.
3- خسارت‌های ناشی از سیل، آتشفشان، طوفان، صاعقه، طغیان رودخانه ها، ریزش زمین و یا آفات سماوی.
4- خسارت‌های ناشی از زلزله، فراتر از حد محاسبات ساختمانی بر اساس آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مصوب وزارت راه و شهرسازی که در زمان احداث ساختمان ملاک عمل بوده است.
5- خسارت‌های ناشی از جنگ، تجاوز، عملیات تروریستی یا خراب‌کاری، انقلاب، شورش، توقیف، غصب (چه نظامی و چه غیر آن) و مصادره
6- خسارت‌های مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
7- خسارت‌های ناشي از رانش، جابجایی یا نشست زمین مگر اینکه ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان باشد.
8- خسارت‌های ناشي از ساختمان‌هاي مجاور، نشت لوله‎هاي آب و فاضلاب عمومي يا آب‌هاي زيرزميني.
9- خسارت‌های ناشی از هرگونه تغییر در رنگ، بافت، لکه شدن، زنگ زدن یا خرابی ظاهری و سطحی یا سایر فرآیندهای مربوط به فرسوده شدن نمای ساختمان و ترک‌های ظاهری و سطحی نازک‌کاری ساختمان.
10- خسارت‌های ناشی از تعمیرات، تغييرات و اضافات پس از تکمیل ساختمان.
11- خسارت‌های ناشی از فرسودگی .
12- خسارت‌های ناشي از هر نقص یا عیبی که بازرس فنی كتباً به بیمه گذار ابلاغ نموده و يا در گواهی تأیید مقید به شرطی شده باشد، مگراینکه متعاقباً عیب یا نقص اصلاح شده و مورد تأیید بازرس فنی بیمه گر نیز قرار گرفته باشد يا مستقيماَ ناشي از آن نباشد.
13- هرگونه مالیات، عوارض ادواری و جرایم.

: مراحل صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان

قبل از شروع به ساخت بیمه گذار با تکمیل فرم پیشنهاد ضمن ارائه اطلاعات لازم بهای تمام شده یا هزینه ساخت ساختمان را بر اساس پیش بینی های انجام شده به شرکت بیمه اعلام میکند و بر اساس همین سرمایه اعلام شده که به آن سرمایه موقت گفته میشود حق بیمه تعیین میگردد . حق بیمه حداکثر یک و نیم درصد سرمایه موقت است . در صورت توافق حق بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر کلیه اطلاعات و نقشه های فنی در اختیار شرکت بیمه قرار داده میشود تا فرایند ساخت توسط مهندس ناظری که شرکت بیمه تعیین کرده به طور مستمر تحت نظارت و بازرسی قرار گیرد .در پایان عملیات ساخت با مشخص شدن بهای تمام شده یا هزینه ساخت با صدور الحاقی سرمایه نهایی و قطعی بیمه نامه مشخص و حق بیمه نیز تعدیل میگردد . تعهد بیمه پس از دریافت پایان کار ساختمان شروع میشود و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش بیمه بهره برداران میتوانند با مراجعه به شرکت بیمه خسارت را دریافت کنند .