بیمه فساد کالا در سردخانه بیمه ایران


Bimehsara Com BuyThird

: موضوع بیمه فساد کالا در سردخانه

بيمه فساد کالا در سردخانه خسارت‌های وارد به كليه كالاهاي قابل نگهداري در سردخانه ها از قبيل مواد پروتئيني، ميوه جات و سبزیجات، فرآورده هاي لبني و نيز مواد شيميائي و داروئي را تحت پوشش قرار ميدهد. این بیمه خطراتی را که سبب اخلال در سيستم تبرید یا سرمايش محفظه‌های سردخانه می‌شود تحت پوشش قرار می‌دهد.

: (Deterioration Of Stock in Cold Storage) خطرات تحت پوشش در بیمه فساد کالا در سردخانه

اتلاف یا خسارت وارد به کالاهای بیمه شده موجود در سردخانه بعلت یکی از علل زیر:
1- خروج ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مبردها از مدار خود
2- شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه
3- یخ‌زدگی تصادفی در درجه حرارت توصیه شده
4- مواد یا اقلام معیوب در سیستم سردخانه
5- اشتباه در طراحی سیستم سردخانه
6- آلودگی نشتی مبرد
7- انفجار فیزیکی
8- قطع برق، گاز یا هر سوخت دیگر
9- غفلت، سهل‌انگاری
10- خرابکاری غیرگروهی
11- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.
بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات سیل، زلزله، بیمه آتش‌سوزی یا سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش قرار دهد