بیمه شکست ماشین آلات بیمه ایران


Bimehsara Com BuyThird

: موضوع بیمه شکست ماشین آلات

اين بيمه ماشين آلات و تأسيساتي را كه نصب شده و در حال بهره برداري مي باشند، تحت پوشش قرار مي دهد. كارگاه‌ها و كارخانجات در حال كار از جمله مواردي هستند كه در بيمه شكست ماشين‌آلات بيمه مي‌شوند. بيمه شكست ماشين آلات خسارت هاي فيزيكي غيرقابل پيش بيني و ناگهاني وارد به انواع ماشين آلات در حال بهره‌برداری را جبران می‌کند.

: (Machinery Breakdown) خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین‌آلات

1 - اشتباه در طراحی، ساخت یا نصب ماشین‌آلات که در زمان بهره‌برداری آشکار شده و دوره تضمین کارخانه سازنده نیز پایان یافته باشد.
2 - معایب موجود در اقلام، مواد اولیه یا ریخته‌ گری
3 - اجرای نادرست کار
4 - از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز
5 - اتصال کوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر
6 - کم شدن آب در دیگ‌های بخار - انفجار دیگ‌های بخار - انفجارات فیزیکی
7 - یخ‌زدگی
8 - غفلت - عدم مهارت - سهل‌ انگاری
9 - شکست مکانیکی یا الکتریکی
10- اشتباه در سیستم روغن‌ کاری یا خنک‌ کاری
11- سقوط - تصادم - واژگونی
12- خرابکاری غیر گروهی
13- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌ نامه مستثنی شده است.
بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر آتش‌سوزی یا سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش قرار دهد.