بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران


Bimehsara Com BuyThird

: موضوع بیمه نامه

بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی خسارت‌هاي وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداري از قبيل ساختمان‌هاي مسكوني، اداري، تجاري، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، كانال‌هاي آبياري، پلها، تونلها، سدها، موج شکن و اسكله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نيز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار ميدهد. بيمه ریسک‌هاي تكميل شده از نوع بیمه با خطرات معين بوده و خسارت‌هایي که در متن بیمه‌نامه ذکر گردیده است را تحت پوشش قرار دهد.

:(Civil Engineering Completed Risks) خطرات تحت پوشش در بیمه ریسک‌های تکمیل شده ساختمانی

1 - صاعقه - انفجار - آتش‌سوزی
2 - زلزله - زلزله دریائی - آتشفشان
3 - رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره
4 - برف - بهمن - یخ‌زدگي - يخ شناور
5 - سیل - طغیان آب - امواج دریا
6 - طوفان - گردباد - تندباد
7 - تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی
8 – خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق
9 - سقوط - تصادم - واژگونی
10- خرابکاری غیر گروهی بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش قرار دهد.