بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران بیمه ایران


Bimehsara Com BuyThird

: موضوع بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

بيمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران کلیه خسارت‌هاي با منشأ بيروني وارد بر انواع ماشين آلات و تجهيزات مانند: لودر، گريدر، بولدوزر، سايدبوم، جرثقيل و ... را كه به عنوان ابزار كار پيمانكاران میباشد جبران مي نماید .

:(Contractors' Plant & Machinery) خطرات تحت پوشش در بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران

1- آتش سوزی -صاعقه - انفجار
2- زلزله - زلزله دریائی - آتشفشان
3- رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره
4- تگرگ - یخ زدگی - یخ شناور
5- سیل - آب گرفتگی - امواج دریا یا آب
6- طوفان - گردباد - تندباد
7- عدم مهارت - اجرا با کیفیت نازل
8- غفلت - سهل انگاری - خطای غیر عمد
9- دزدی
10- باران - برف - بهمن
11- خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق
12- سقوط - تصادم - واژگونی
13- خرابکاری غیر گروهی
14- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.
بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت وارد به اموال مجاور یا خسارت‌های جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش قرار دهد .