بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه ایران


Bimehsara Com BuyThird

: (Contractors All Risk) بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه تمام خطر پیمانکاران همانطور که از نام آن پیداست کلیه خطراتی را که پروژه را تهدید میکند اعم از خطراتی که منشا آنها طبیعت هستند مانند زلزله ، سیل و طوفان و یا خطراتی که منشا آنها عوامل انسانی هستند از قبیل سرقت ،عدم مهارت ، خسارت های هنگام تمیز کردن و یا تعمیر کردن را بیمه میکند به جز مواردی که صراحتا در بیمه تمام خطر استثناء شده است .بیمه تمام خطر پیمانکاران خسارت‌هاي فيزيكي، غيرقابل پيش بيني و ناگهاني ناشي از حادثه در حين اجراي پروژه هاي عمراني،‌ زيربنايي و عمليات ساختماني انواع سازه از قبيل ساختمان‌هاي مسكوني، اداري، تجاري،‌ برج‌ها،‌ سيلوها،‌ راه‌ها،‌ راه آهن،‌ فرودگاه،‌ سدها،‌ پروژه هاي آبياري و زهكشي،‌ تونل ها، پل ها،‌ لوله كشي آب و فاضلاب،‌ مخازن آب،‌ موج‌شكن ها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي میدهد.در این بیمه نامه علاوه بر پوشش خسارت‌هاي وارد بر كارهاي ساختماني،‌ میتوان خسارت‌هاي جاني یا مالي وارد بر اشخاص ثالث، برداشت ضايعات و اموال مجاور را نيز بيمه نمود. پوشش اين بيمه از زمان شروع عمليات ساختماني آغاز شده و تا ابتداي دوره تحويل موقت ادامه مي يابد و درصورت تمایل بيمه گذار دوره تحويل موقت كه همان دوره تضمين يا دوره نگهداري ميباشد نيز به منظور ايفاي تعهدات قراردادي تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

:خطرات تحت پوشش در بیمه تمام خطر پیمانکاران

1 - آتش‌سوزی ، انفجار ، صاعقه
2 - زلزله ، زلزله دریائی ، آتشفشان
3 - رانش زمین ، نشست زمین ، لغزش زمین ، ریزش کوه یا صخره
4 - تگرگ ، یخ زدگی ، یخ شناور
5 - سیل ، آب گرفتگی ، امواج دریا یا آب
6 - طوفان ، گردباد ، تندباد
7 - عدم مهارت ، اجرا با کیفیت نازل
8 - غفلت ، سهل‌انگاری ، خطای غیر عمد
9 - خسارت‌های هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن
10- خسارت‌های وارد به اموال مجاور
11- خسارت‌های ناشی از برداشت ضایعات
12- خسارت‌های وارد به ابزار، لوازم و تجهیزات
13- خسارت‌های جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث
14- مسئولیت بیمه‌گذار طی دوره نگهداری
15- دزدی
16- خسارت‌های وارد به سازه ساخته شده یا اقلام نصب شده
17- خسارت‌های وارد به مصالح یا اقلام دپو شده یا انبار شده در محدوده کارگاه پروژه
18- خسارت‌های هنگام بازدید کردن یا باز و بسته کردن
19- باران ، برف ، بهمن ، نشت یا نفوذ آب
20- تصادم ، سقوط اشیاء ، واژگونی
21- خسارت‌های ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات جهت اطفای حریق
22- خرابکاری غیر گروهی
23- اتصال کوتاه ، نوسان برق ، قطع برق، آب، گاز یا هر سوخت دیگر
24- سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.