سوالات متداول بیمه بدنه

حادثه : خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
آتش سوزی : خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
سرقت : در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود. خسارت هایی كه در جريان نجات و يا انتقال خودرو خسارت ديده به آن وارد شود.
بلایای طبیعی : خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی : شکست شیشه بدلیل تغییر دما ،متراکم شدن هوا در داخل خودرو
غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه درمدت تعمیرات : جبران زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه ( پرداخت یک در هزار ارزش خودرو یا حداکثر 700/000 ریال برای هر روز از ابتدای روز چهارم و حداکثر به مدت سی روز )
خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه
خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه
سرقت لوازم خودرو: مانند رادیوپخش ، باندها ، آمپیلی فایر و رینگ و لاستیک ، واحد هوشمند یا کامپیوتر خودرو یا سایر قطعات فابریک و غیر فابریک که به رویت کارشناس بازدید اولیه رسیده باشد.
سرقت در جای لوازم جزیی : در این حالت فقط لوازم یا قطعاتی بیمه میشود که بطور مشخص نام برده شود
سرقت در جای کلیه لوازم خودرو : در این حالت کلیه لوازم و قطعات اصلی فابریک و غیر فابریک و نصب شده روی خودرو تحت پوشش قرار میگیرد و نیازی نیست که از تک تک آنها نام برده شود بدیهی است که این حالت پوشش گسترده تری دارد و به همین دلیل حق بیمه بیشتری هم می بایست پرداخت گردد.
افزایش قیمت خودرو : برای جلوگیری از اعمال قاعده نسبی سرمایه در مواقعی که خودرو به ارزش واقعی بیمه شده اما در طول مدت قرارداد افزایش قیمت داشته و بیمه گذار فراموش کرده که موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند توضیح اینکه خودرو نه تنها در زمان صدور بیمه نامه باید به ارزش واقعی بیمه شود بلکه در طول مدت قرارداد اگر ارزش خودرو افزایش یا کاهش داشته باشد بیمه گذار موظف است که مراتب را به اطلاع شرکت بیمه رسانیده و الحاقی مربوطه را دریافت کند ، در غیر اینصورت در صورت وقوع حادثه بیمه گر با اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را جبران میکند
پوشش خارج از کشور : تحت پوشش قرار گرفتن خارج از مرزهای کشور
شیشه های خودرو اگر بر اثر وقوع یکی از خطرات پوششهای اصلی ( حادثه ، سرقت ، آتشسوزی ) شکسته شود خسارت از محل پوشش های اصلی پرداخت میشود اما اگر صرفا بدلیل تغییر دما و یا فشار شیشه ترک بردارد یا شکسته شود در این صورت خسارت قابل پرداخت نخواهد بود مگر اینکه پوشش شکست شیشه خریداری شده باشد .
خرید بیمه بدنه برای خودروهاییکه بیش از 20 سال از سال ساخت آنها میگذرد بدلیل فرسودگی بدنه امکان پذیر نیست ضمن اینکه از خودروهاییکه بیش از 10 سال از سال ساخت آنها میگذرد بابت هر سال مازاد بر 10 سال 5% حق بیمه اضافی دریافت میشود
بله امکان فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه گذار وجود دارد و در چنین شرایطی بیمه بدنه طبق جدول تعرفه حق بیمه کوتاه مدت محاسبه و در صورت وجود حق بیمه برگشتی حق بیمه به حساب بیمه گذار مسترد خواهد شد
فرانشيز حوادث در خسارت اول 10% و حداقل پنجاه هزار تومان و در خسارت دوم به بعد 20% حداقل پنجاه هزارتومان در صورتيکه سن راننده در لحظه وقوع حادثه کمتر از 25 سال و يا سابقه رانندگي وي کمتر از سه سال باشد فرانشيز دو برابر خواهد شد فرانشيز سرقت جزيي و کلي 20%
فرانشيز
استهلاک
فرانشيز که درسوال بالا توضيح داده شد و اما استهلاک بدين معني است که از قطعات تعويضي به جز شيشه ها و شيشه چراغ ها از شروع سال پنجم توليد سالانه 5% و حداکثر 25% هزينه استهلاک کسر ميشود . دليل اين کار اين است که طبق قوانين بيمه زيانديده از حادثه نبايد متضرر يا منتفع شود و بايد به گونه اي خسارت دريافت کند که درست به لحظه قبل از وقوع حادثه برگردد حال چنانچه قطعه اي از خودرو که هشت سال کار کرده و مستهلک شده را شرکت بيمه با يک قطعه کاملا نو و سالم تعويض نمايد باعث منتفع شدن بيمه گذار از حادثه ميگردد و اين موضوع با قانون بيمه مغايرت دارد.
اگر ارزش واقعي خودرو شما 100 ميليون تومان باشد و شما آن را 200 ميليون بيمه کنيد و خودور به سرقت رود يا بطور کامل از بين برود شرکت بيمه مبناي محاسبه خسارت را 100 ميليون تومان يعني ارزش واقعي در نظر خواهد گرفت و شما فقط حق بيمه بيشتري پرداخت کرده ايد . عکس اين موضوع هم صادقه يعني اگر به جاي 100 ميليون 50 ميليون بيمه کنيد ماده 10 قانون بيمه اعمال ميشود به عبارت ديگر اگر خودرو شما 10 ميليون تومان در يک تصادف خسارت ببيند شرکت بيمه نصف آن را يعني پنج ميليون تومان پرداخت خواهد کر چون که شما نصف قيمت واقعي خودرو را بيمه کرده ايد .در نتيجه حتما بايد خودرو به ارزش واقعي بيمه شود و چنانچه در طول مدت بيمه افزايش يا کاهش قيمت پيدا کرد مراتب را جهت صدور الحاقي مربوطه به شرکت بيمه اطلاع داد .
تعيين هويت و اصالت خودرو ، تاييد سلامت خودرو ، ارزش گذاري خودرو
1- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ،اعتصاب و يا تهاجم
2- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي
3- خسارت هايي که عمدا توسط بيمه گذار ،ذينفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد شود
4- خسارت هاي وارد به موضوع بيمه حين تعقيب مقامات انتظامي مگر اينکه عمل گريز توسط متصرف غير قانوني (دزد) باشد
5- در صورتيکه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد و يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه وي متناسب با وسيله نقليه موضوع بيمه نباشد توضيح اينکه : اتمام اعتبار گواهينامه در حکم بطلان آن نيست
6- خسارت هاي ناشي از حوادثي که طبق گزارش مقامات ذيصلاح به علت مصرف مشروبات الکلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد
7- خسارت ناشي از بکسل کردن وسيله نقليه ديگر مگر اينکه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين کار باشد و نکات ايمني را رعايت کرده باشد
8-خسارت هاي وارده به دستگاههاي الکتريکي و الکترونيکي موضوع بيمه در صورتيکه ناشي از نقص و خرابي در کارکرد آنها باشد
9- خسارت هايي که ناشي از حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شده باشد
يعني اگر تغيير در کاربري يا متغير ديگري ايجاد شود که ريسک موضوع بيمه را افزايش دهد مثلا خودرويي با کاربري شخصي بيمه شده و مالک آن تصميم ميگيرد از اين به بعد در آژانس يا اسنپ يا ... مسافرکشي کند اين مصداق تشديد خطر بوده و بايد راننده موضوع را به شرکت بيمه اطلاع دهد که بديهي است در صورت پذيرش موضوع از طرف شرکت بيمه حق بيمه اضافي دريافت خواهد شد و چنانچه بيمه گذار پس از تغيير کاربري و تشديد خطر موضوع را به اطلاع شرکت بيمه نرساند در صورت وقوع حادثه شرکت بيمه خسارت وارده را بر اساس قاعده نسبي حق بيمه محاسبه و درصدي از خسارت را علاوه بر فرانشيز به عهده بيمه گذار خواهد گذاشت
بيمه بدنه ارزانتر از کارت طلايي است
بيمه بدنه تخفيف عدم خسارت تا 70% دارد و بيمه گذار ميتونه اين تخفيف به ماشين هاي بعدي منتقل کنه اما کارت طلايي این امکان نداره
بيمه بدنه قابل انتقاله يعني اگه ماشينتو بفروشي ميتوني منتقلش کني روي ماشين جديد اما کارت طلايي قابل انتقال نيست
تعمير خودرو با بيمه بدنه در هر تعميرگاهي ميشه انجام داد . کارت طلايي صرفا بايد توسط خودروساز انجام بشه .
بيمه بدنه اگه حتي مقصر حادثه کسي ديگه باشه ميشه ازش استفاده کرد وپس از شکايت از مقصر حادثه و دادن حق جانشيني به بيمه گر خسارت دريافت کرد
کارت طلايي تا 10سال قابل ارائه هست و وقتي که خودرو وارد سال يازدهم ميشه قابل ارائه نيست ولي بيمه بدنه تا 20 سال قابل ارائه هست.
درکارت طلايي سرويس و تعويض دوره‌اي بعضي از قطعات امکان پذيره ولي در بيمه بدنه چنين امکاني وجود ندارد.
کارت طلايي امکان امداد سيار و تعمير در محل همچنين امداد تلفني داره اما بيمه بدنه نداره
بيمه بدنه هزينه خسارت وارد شده را به‌ صورت نقد به بيمه‌گزار پرداخت مي‌کند ولي کارت طلايي ماشين تعمير يا تعويض مي‌کنه. ممکنه بيمه‌گزار خارج از نمايندگي ايران‌خودرو امکان تعمير خودروي خودشو با هزينه کمتر يا کيفيتي بهتر داشته باشد بنابراين اينکه محدوديتي در تعمير خودرو وجود نداشته باشد خودش يک مزيت محسوب مي‌شه.