انواع بیمه نامه ها


بیمه نامه نامه های اتومبیل

شامل بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه و بیمه نامه حوادث راننده میشود که میتوانید متناسب با نیاز خود بطور آنلاین میزان هزینه ها و شرایط را مطالعه نمایید

ادامه

بیمه نامه های عمر

بیمه عمر خطر فوت و نقص عضو ، از کارافتادگی ، بیماری های خاص هزینه پزشکی ناشی از حادثه را جبران میکند و یک سیستم سرمایه گذاری بینظیر است

ادامه

بیمه نامه های آتش سوزی

بیمه آتش سوزی خطرات آتش ، صاعقه و انفجار را بعنوان خطرات اصلی و خطرات زلزله سیل طوفان و غیره را بعنوان پوشش های تکمیلی پوشش میدهد

ادامه

بیمه نامه های مهندسی

های مهندسی معمولا تمام خطر بوده و کلیه خطرات دوره راه اندازی و نصب و نگهداری را پوشش میدهد.مهمترین بیمه های مهندسی بیمه تمام خطر پیمانکاران است

ادامه

بیمه نامه های مسئولیت

بیمه های مسئولیت مسئولیت مدنی افراد را در مشاغل و حرفه های مختلف بیمه میکند مهمترین بیمه مسئولیت بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان است

ادامه

بیمه نامه درمان تکمیلی

بیمه تکمیلی بیمه ایران هزینه های درمانی و بستری شدن در بیمارستان و همچنین هزینه های پاراکلینیکی را جبران میکند

ادامه

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار سایت ابتدا ایمیل خود را وارد و روی گزینه عضویت کلیک کنید